EURO FOLK RADIO
EURO FOLK RADIO
VOCI - Ashkenazi Jews of Khazaria, Part 1
/

Full text of “Ashkenazi Jews Of Khazaria – A History By Gaylon Ross Freeman” (archive.org)

(I believe I was mistaken about the author being a Jew)